Prosciutto Artisan Wraps

Artisan Wraps

Item UPC: 708531-294799

Ingredients:

Fresh Mozzarella: Pasteurized Milk & Cream, Vinegar, Vegetable Enzymes, Salt. Prosciutto: Pork, salt, spices.

prosciutto AW nutrition facts

prosciutto AW barcode

 

Share